Dalergränd: Över hälften av lägenheterna redan förhandsbokade