Hälften av lägenheterna har förhandstecknats – endast fem återstår